_____

__________________________________________________

Ľudmila Amálka Valenčíková sa narodila 09.03.1981 v Krompachoch. Je absolventkou Fakulty Umení TU v Košiciach. Študovala v Ateliéri Slobodnej kreativity 3D pod vedením prof. Juraja Bartusza.

CV

Ľudmila Valenčíková,  Mgr.art., kontakt - Mail : amalka93@gmail.com Mob : 0908269914

1994-1998 - SPŠ v Sp. Novej Vsi, odbor kameňosochárstvo pod vedením akad. mal. Mariána Hennela a akad. soch. Imricha Svitanu
1998-2000 - SPŠ Odevná Trenčín, pomaturitné kvalifikačné štúdium
2000-2004 - Katedra výtvarných umení a intermédií, FU TU v Košiciach, ateliér slobodnej kreativity-3D, bakalárske štúdium pod vedením prof. Juraja Bartuzsa, akad. soch.                        
2003-2004 - stáž v Taliansku, zimný semester, Accademia di Belle Arti, L´Aquila
2004-2006 - KVUaI FU TU v Košiciach, ateliér slobodnej kreativity-3D, magisterské štúdium pod vedením prof. Juraja Bartuzsa, akad. soch. 
2005-2007 - doplňujúce pedagogické štúdium na FU TU v Košiciach                      

Spoločné výstavy, ocenenia :
1998 - Galéria umelcov Spiša v Sp. Novej Vsi, Výstava maturitných prác,
Cena za najlepšiu maturitnú prácu
1999 - Fashion Model v SNV, súťaž mladých módnych tvorcov (2.miesto)
2000 - Fashion Model v SNV (3.miesto)
2001 - Fashion Model v SNV (2.miesto)
         - Áčko, medzinárodný festival filmových škôl, Bratislava, /SK/
         - 3. medzinárodné sympózium v prírode, Galéria Sýpka Klenová, /CZ/
2002 - Malá scéna v Košiciach, výstava študentských prác, /SK/
2003 - Prieskumy, Považská galéria umenia, Žilina, /SK/
          - Akademie umění, Praha, Výstava študentských prác, /CZ/
2004 - Cineama, festival amatérskeho filmu a videa, 2.miesto v celoslovenskom kole
          - filmový workshop v Košiciach, /SK/
2005  - Stop násiliu na ženách, Bratislava, Stará tržnica, /SK/
2006 - Medzinárodné sochárske sympózium SPIŠ 2006, Spišská Nová Ves, /SK/
         - Nová generácia (umenie z Košíc), Považská galéria umenia, Žilina, /SK/
          - Sochárske sympózium, Veľká Tŕňa, /SK/
2007 - Sochárske sympózium, Hrabušice, /SK/
          - 20x20, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves, /SK/

Samostatné výstavy :
2007 - Vnútorné priestory, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves, /SK/
           - Komfortácie, Subterén, Michalovce, /SK/

2008 - Something missing, Mestská galéria Rimavská sobota, /SK/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz